Новини

Бахайският център е отворен
за посещения и разговори
всяка сряда от 16:00 до 19:00 ч.

(Бахайският център временно е затворен за посещения.)

Заповядайте на чаша чай.

О, Ти, преблаги Господарю! Ти си създал цялото човечество от един и същ корен. Повелята Ти е всички да принадлежат към една и съща челяд. В Твоето Свято Присъствие всички са Твои слуги и цялото човечество е приютено под Свещения Ти Покрив; всички са събрани на Твоята Трапеза на Щедростта, всички са озарени от светлината на Твоето Провидение.

О, Боже! Ти си добър към всички, Ти се погрижи за всички, приюти всички, даде живот на всички. Ти надари всекиго и всички с дарби и способности и всички са потопени в Океана на Твоето Милосърдие.

О, Ти, преблаги Господи! Обедини всички. Нека религиите се помирят и народите да се обединят, така че да се възприемат взаимно като едно семейство и да приемат цялата земя като общ дом. Нека всички живеят дружно в съвършено съгласие.

О, Боже! Издигни високо знамето на единството на човечеството!

О, Боже! Установи Най-великия Мир!

Съедини неразрушимо, о, Господи, в едно сърцата!

О, Ти, преблаги Отче, Боже! Развесели сърцата ни с благоуханието на Твоята любов. Проясни очите ни със светлината на Твоето Ръководство. Омай ушите ни с мелодията на Твоето Слово и подслони ни всички в Крепостта на Твоето Провидение.

Ти си Могъщият и Силният. Ти си Опрощаващият и Ти си Снизходителният съдник на слабостите на цялото човечество.

Абдул Баха

СВЕТЛИНА ЗА СВЕТА

Преди двеста години се появи една пророческа фигура: Бахаулла. Той разкри учения за съвременната епоха, които слагат край на разделението и различията. Практикувайки тези учения, най-после, можем да осъществим единството на човечеството. Открийте повече в разказите на хора от различни нации, чийто живот е преобразен от светлината, която Бахаулла донесе на света.

Морално образование за деца krujoci.jpg
Молитвени срещи Юношески групи

На първо място единението 

Дали единението на човечеството е само далечен идеал, който ще бъде осъществен едва след решаването на другите основни проблеми на нашето съвремие?

Бахаулла твърди обратното – болестта на нашето време е разединението. Едва след като човечеството я превъзмогне, ще намерят решение и останалите ни социални, икономически, политически и други проблеми.

Днес няколко милиона хора по света откриват смисъла на казаното от Него.
Каним ви, заедно с нас, да проучите Неговото послание.

Основни принципи на бахайската Вяра Бахаулла подчертава важността на:
Бахаулла забранява:
 • Единство на човечеството
 • Равнопоставеност на жените и мъжете
 • Изкореняване на предразсъдъците
 • Отстраняване на крайностите на бедност и богатство
 • Независимо проучване на истината
 • Всеобщо образование
 • Религиозна търпимост
 • Хармония между наука и религия
 • Световна федерация на народите
 • Всеобщ допълнителен език
 • Честността
 • Благонадеждността
 • Целомъдрието
 • Службата на хората
 • Чистотата на мотивите
 • Щедростта
 • Делата пред думите
 • Единството
 • Работата като форма на богослужение
 • Убийството
 • Кражбата
 • Лъжата
 • Изневярата и извънбрачните връзки
 • Хазарта
 • Алкохолните напитки
 • Наркоманията
 • Клюкарството и злословието