Новини

На 27 ноември 2021 г. се навършват

100 години от Възнесението на Абдул Баха

Кой е Абдул Баха?

Abdul-Baha

„Наистина би било трудно за нас, които стоим толкова близо до такава велика фигура и сме привлечени от тайнствената сила на толкова магнетична личност, да получим ясно и точно разбиране за ролята и характера на Този, Който не само в Откровението на Бахаулла, но в цялата религиозна история изпълнява уникална функция, макар и да се движи в собствена сфера и да има ранг, коренно различен от този на Автора и Предтечата на Бахайското откровение, Той, по силата на ранга, определен за Него посредством Завета на Бахаулла, образува заедно с тях това, което може да се нарече Трите централни фигури на вяра, която стои недостижима в световната духовна история. Той се извисява заедно с тях, над съдбите на тази невръстна Божия Вяра, от ниво, до което никой човек или тяло, служещо на своите нужди след Него, и за не по-малко от цели хиляда години, не може да се надява да се издигне ... Той е, и трябва за всички времена да бъде разглеждан, на първо и най-важно място, като Център и опора на неповторимия и всеобхватен Завет на Бахаулла, Неговото най-възвишено дело, неръждаемото Огледало на Неговата светлина, перфектният Пример на Неговите учения, безпогрешният Тълкувател на Неговото Слово, въплъщението на всеки бахайски идеал, въплъщението на всяка бахайска добродетел, Най-могъщият клон, произлязъл от Древния корен, Краят на Божия закон, Съществото "около Което се въртят всички имена", Главният извор на Единството на човечеството, знамето на най-великия мир, Луната на централното кълбо на това най-свято Откровение - стилове и титли, които се включват и намират най-истинския, най-висшия и най-справедливия си израз в магическото име Абдул Баха. Той е, над и отвъд тези наименования, „Мистерията на Бога“ - израз, чрез който Самият Бахаулла е избрал да Го определи и който, макар че по никакъв начин не ни оправдава да му възложим ранг на пророчеството, показва как в лицето на Абдул Баха несъвместимите характеристики на човешката природа и свръхчовешкото познание и съвършенство са били смесени и са напълно хармонизирани."
Шоги Ефенди

СВЕТЛИНА ЗА СВЕТА

Преди двеста години се появи една пророческа фигура: Бахаулла. Той разкри учения за съвременната епоха, които слагат край на разделението и различията. Практикувайки тези учения, най-после, можем да осъществим единството на човечеството. Открийте повече в разказите на хора от различни нации, чийто живот е преобразен от светлината, която Бахаулла донесе на света.

Морално образование за деца krujoci.jpg
Молитвени срещи Юношески групи

На първо място единението 

Дали единението на човечеството е само далечен идеал, който ще бъде осъществен едва след решаването на другите основни проблеми на нашето съвремие?

Бахаулла твърди обратното – болестта на нашето време е разединението. Едва след като човечеството я превъзмогне, ще намерят решение и останалите ни социални, икономически, политически и други проблеми.

Днес няколко милиона хора по света откриват смисъла на казаното от Него.
Каним ви, заедно с нас, да проучите Неговото послание.

Основни принципи на бахайската Вяра Бахаулла подчертава важността на:
Бахаулла забранява:
 • Единство на човечеството
 • Равнопоставеност на жените и мъжете
 • Изкореняване на предразсъдъците
 • Отстраняване на крайностите на бедност и богатство
 • Независимо проучване на истината
 • Всеобщо образование
 • Религиозна търпимост
 • Хармония между наука и религия
 • Световна федерация на народите
 • Всеобщ допълнителен език
 • Честността
 • Благонадеждността
 • Целомъдрието
 • Службата на хората
 • Чистотата на мотивите
 • Щедростта
 • Делата пред думите
 • Единството
 • Работата като форма на богослужение
 • Убийството
 • Кражбата
 • Лъжата
 • Изневярата и извънбрачните връзки
 • Хазарта
 • Алкохолните напитки
 • Наркоманията
 • Клюкарството и злословието