Новини

Инициативи на местно ниво

От няколкостотин хиляди дейности за социално-икономическо развитие в глобален мащаб, по-голямата част са усилия в скромен мащаб на бахаи в села и градове по цял свят да се възползват от напътствието на духовните и социалните учения на своята Вяра за справяне с предизвикателствата пред местните общности. Централен за тези учения е принципът, че потенциалът на индивида намира изражение в служба на човечеството. По-долу са описани инициативи от този тип:

  • Малка група в Танзания се събира да изучава материали за целта на живота, духовната природа на човечеството и силата на общуването с Бог. Оживени от своята дискусия, те разширяват своите колективни усилия по естествен път – първо, да включат дейности за ограмотяване, за да разберат по-добре материалите, които се изучават и след това да се погрижат за своите професионални нужди чрез занимания по шивачество.
  • Бахаите от Сен Винсент и Гренадините, загрижени за моралното образование на младежта, се срещат с министъра на образованието, който ги насърчава да започнат кампания, да се обърнат към учениците и персонала от средните училища, да проведат учебни часове, да представят книги пред училища и библиотеки и да организират обществени дискусии по темата.
  • С помощта на Градския съвет, който осигурява фиданки, човешки ресурси и оборудване Бахайската общност в Кланг, Малайзия, организира проект за засаждане на дървета. Участват местни видни личности, учители и ученици.
  • За да помогнат на младите хора в своята общност да осъзнаят значението на околната среда, бахаите в Евора, Португалия, организират кампанията “Чист язовир, жива вода” в две училища, като ученици доброволци почистват язовира, който осигурява питейна вода за техния град.
  • Местен бахайски управителен съвет в Индия насърчава създаването на рибен резервоар, като доходът от продажбата на рибата отива за люпилня и обучителна програма за подпомагане на местните хора да придобият и използват подходяща технология.
  • В Южен Перт, Австралия, Бахайската общност, виждайки тревогата на своите съграждани по проблемите на расовото единство, лидерство и образование в двадесет и първи век, организира обществени дискусии, предлагащи ценни прозрения, както и практически предложения за промяна.
  • Загрижени за отмиращите морални ценности, една малка група в България решава да използва силата на медиите и изкуствата, за да достигне до младите хора. Тя продуцира кратък видео клип, организира представление с марионетки и списва колона във вестник – всичко това, фокусирано върху подобряване на междуетническите взаимоотношения и живеенето на живот без наркотици.
  • В град в Шри Ланка, бахаите вървят от врата на врата да насърчат опазването здравето на децата, откликвайки на молба от местните лекари да информират хората за риска от опасна местна инфекция. В резултат от техните усилия 300 деца пристигат в определената клиника за диагноза и лечение.
  • В стремежа си да помогнат на затворници да променят своя живот, група бахаи в Съединените щати развиват курс “успешно самоуправление”, в резултат на който значително спада броя на рецидивистите сред завършилите този курс.