Новини

Въпроси и отговори

Какво представлява Бахайската вяра?

Бахайската вяра е най-новата независима световна религия, обхващаща над 5 милиона бахаи от почти всички страни, класи и култури . Нейният основател Бахаулла (1817-1892), според бахаите, е съвременният Божи Пратеник в линията от  Пратеници като Аврам, Мойсей, Кришна, Буда, Зороастър, Христос, Мохамед и други преди Тях, за които липсват запазени летописи.

Основна тема в посланието на Бахаулла е единството на всички хора като част от един човешки род, създаден от един Бог - вярата, че е дошло време за обединението на човечеството в една общност от световен мащаб.

Според Бахаулла, Бог е задвижил историческите сили, които разрушават традиционните расови, класови, национални и други предразсъдъци. Тези сили, с течение на времето ще изграждат основите на ново зараждаща се световна цивилизация.

Една от целите на Бахайската вяра е да помага на хората да преодолеят тези прегради, за да осъществят процеса на своето обединение. Бахаите от цял свят ежедневно прилагат на практика ученията на Бахаулла. Техният опит е източник на кураж за всеки, който споделя вярата, че човечеството представлява едно семейство от световен мащаб, че светът е една държава за всички.

Кой е Бахаулла?

Милиони хора по света вярват, че Бахаулла е Божият Пратеник за човечеството на днешната епоха. Бахайската вяра е основана на Неговите учения.

Бахаулла е роден в заможно и високопоставено семейство през 1817 г. в Иран. Рожденото му име е Мирза Хюсеин Али, но Той приема името Бахаулла, което означава "Слава на Бога" - името, с което Неговият Предшественик Баб се е обръщал към Него.

Още от детските си години Бахаулла  се отличава с необикновени интелектуални способности, въпреки че не получава училищно образование. От най-ранна възраст Той проявява забележително милосърдие и грижа към нуждите на бедните. Заради Своите учения, Бахаулла е заточен в продължение на почти 40 години - до смъртта Си през 1892 г. в Свещената Земя.

Какви са формите на преклонение в Бахайската вяра?

Според бахаите, личната молитва и медитация, груповите молитвени срещи и активното участие в служба на обществото са общоприети форми на богослужение. Всеки бахай следва  предписанието на Бахаулла да казва ежедневно една от три задължителни молитви. В Свещените Писания на Бахайската вяра човек ще намери освен напътствия за ефективно приложение на молитвата, така и огромен избор от молитви за всякакви случаи и нужди.

Бахаите вярват, че всяка дейност, която се извършва в дух на служба към обществото, също представлява форма на преклонение пред Бог.