Новини

Библиотека
Untitled Document

"Кетаб-е-Акдас "("Най-святата книга")

Бахаулла

От над стоте тома, съставляващи свещените Писания на Бахаулла, "Кетаб -е- Акдас" е от изключително значение. Това е Книгата Майка на Откровението на Бахаулла, в която Той излага законите на едно изповедание, предопределено да пребъде в продължение на повече от хиляда години. Включени са също и допълнителни текстове; въпроси и отговори, дадени от Бахаулла; бележки и подробен индекс. Българското издание се нарежда сред първите официални преводи на тази Книга в света. В своето потвърждаване на валидността на големите религии от миналото "Кетаб-е-Акдас" преповтаря вечните истини, изложени от всички Божествени пратеници: - единството на Бога, обичта към ближния и духовния смисъл на земния живот. В същото време тя премахва онези елементи от миналите религиозни кодекси, които днес представляват пречка за започващото обединение на света.

365 стр., Цена: 15.00 лв

Кетаб-е-икан (Книга на увереността)

Бахаулла

Книгата съдържа основните доктрини на Бахайската вяра и излага отношението на Делото към Божиите пророци и тяхната мисия в историята на обществото. В това произведение Бахаулла потвърждава единството на пророците, универсалния характер на тяхното Послание и идентичността на техните основни учения, както и тълкува пасажи от Библията и Корана, които са били причина за недоразумения между религиозните учени.

191 стр., Цена: 10.00 лв

Подбрани откъси от Писанията на Бахаулла

Бахаулла

Книга, изпълнена с обич и духовна сила, която провъзгласява могъществото на тази епоха на единство, разяснява значението на Божиите проявления като носители на напредък за цивилизацията, дава отговори на основни въпроси за душата и безсмъртието, описва духовните корени на мира и световния ред и разкрива отговорностите на хората пред Бога, както и техния потенциал за духовно усъвършенстване.

277 стр., Цена: 8.00 лв

Послания на Бахаулла

Бахаулла

Това са шестнадесет от най-значителните Послания на Бахаулла, разкрити след формулирането на законите и наредбите на "Кетаб-е-Акдас" /около 1873 г./. По думите на сина му Абдул Баха тези Послания представляват "лекарство за болния и страдащ свят" и "изцелителен мехлем за човечеството". Включена е и Книгата на Завета, която заедно със Завещанието на Абдул Баха съставлява основата на цялата административна система на Бахаулла.

270 стр., Цена: 8.00 лв

Съкровените слова

Бахаулла

Една " съкровищница на божествените тайни", която Бахаулла описва като "скритата същност" на откровенията на пророците, облечена в "одеждата на краткостта". "Съкровените слова" обхващат такива теми като духовния характер на сътворението, мистичната връзка между Бога и човечеството и важността от отклик у хората на божествените напътствия.

48 стр., Цена: 4.00 лв

Седемте долини и Четирите долини

Бахаулла

Две произведения, разкриващи пътя към личното духовно усъвършенстване. В "Седемте долини" Бахаулла описва седемте етапа, които трябва да премине човешката душа в търсенето й на близостта до Бога. В "Четирите долини" са посочени четири пътища, по които Незримото се вижда, четирите състояния на човешките сърца и четирите вида пътници мистици, тръгнали в търсене на Желания, Възхвалявания, Очарователния, Възлюбения.

94 стр., Цена: 4.00 лв

Избрано от Писанията на Баб

Баб

Сборник с Писания на Предвестника на Бахайското откровение.Той е не само предвестник за идването на Божия пратеник, но и Самият Той е Божие проявление, основател на независима религия, макар и ограничена във времето на един кратък период. Книгата включва пасажи от Персийския Байян, както и молитви и размишления.

217 стр., Цена: 7.00 лв

В страната на единството

Бахаулла

Тематично подбрани откъси от Писанията на Бахаулла. Книгата предоставя възможност на широката читателска публика да се докосне до океана на Божието слово, обновено чрез Откровението на Бахаулла.

80 стр., Цена: 6.00 лв

Избрано от Писанията на Абдул Баха

Абдул Баха

Обширен подбор от Писанията на Абдул Баха, чийто прочит дава представа за широкия кръг от въпроси, на които обръща внимание Учителят в Своята кореспонденция. Книгата несъмнено ще ни помогне да разберем онази удивителна хармония между божественото и човешкото, която Той, Божието тайнство, така съвършено олицетворява.

314 стр., Цена: 7.00 лв

Отговори на някои въпроси

Абдул Баха

Сборник с безценните обяснения, дадени от Абдул Баха за основите на Бахайската вяра и бахайското виждане по редица христянски доктрини. Шоги Ефенди казва, че всеки бахай трябва "добре да овладее" съдържанието на тази книга, да я прочита и препрочита " и " да е в състояние да я разяснява " на други хора, тъй като тя разкрива "смисъла на това божествено откровение " и "единството на всички пророци от миналото.

334 стр., Цена: 7.00 лв

Парижки беседи

Абдул Баха

Сборник със записани беседи на Абдул Баха, син на Бахаулла и упълномощен тъкувател на словото на Основателя на Бахайската религия, изнесени в Париж през 1911 г. по време на посещението му в Европа. Темите на беседите разкриват на достъпен език основните духовни принципи и идеи на Откровението на Бахаулла.

176 стр., Цена: 5.00 лв

Световният ред на Бахаулла

Шоги Ефенди

Пазителят и тълкувател на Бахайската вяра Шоги Ефенди / 1897 - 1957 г. /, чиято служба ознаменува началото на Съзидателната епоха на вярата, в седем събрани в това издание писма разглежда обстойно и задълбочено въпросите на световния ред - върховна цел на Бахайската вяра. Смело и категорично той показва причините, довели човечеството до днешното му бедствено положение и представя ученията на Бахаулла, които единствени притежават силата да сложат началото на една ера на мир и единство. Шоги Ефенди определя бахайския административен ред като ядро и модел за новия световен ред и разкрива приложимостта на Посланието на Бахаулла към човечеството.

289 стр., Цена: 7.00 лв

Призив към народите

Шоги Ефенди

Авторът Шоги Ефенди - Пазителят на Бахайската вяра и тълкувател на Бахайското откровение разглежда целта за един нов световен ред, въплътен в това Откровение, а именно установяването на Божествената цивилизация, която е първостепенна задача на Бахайската вяра. Това са откъси от писмата за световния ред на Шоги Ефенди, които са светлина и напътствие за цялото човечество в този мрачен период от нашата история.

71 стр., Цена: 4.00 лв

Бахайски молитви

Сборник

Молитви, разкрити от Бахаулла, Баб и Абдул Баха.Неотменен спътник в ежедневието на всеки бахай...."Благословено е мястото и домът, и местността, и градът, и сърцето, и планината, и убежището, и пещерата, и долината, и земята, и морето, и островът, и поляната, където е бил споменат Бог и Му е била отдадена възхвала" /Бахаулла/

302 стр., Цена: 6.00 лв

Близост до Бога

Сборник

Сборник с откъси от Писанията на Бахаулла, Баб и Абдул Баха. За всеки ден от годината са дадени по две четива, едното за сутринта, а другото - за вечерта. За свещените дни са предвидени допълнителни четива, акцентиращи върху духовното и историческото значение на тези връхни точки в бахайската година. Първият ден на всеки месец се отличава по това, че бележи честването на Празника на Деветнадесетия ден - време за дружелюбие, общуване и духовно обновление.

478 стр., Цена: 7.00 лв

"Бахаулла и новата ера"

Джон Е. Есълмонт

Книгата е подробен и задълбочен обзор на историята, учението и приложението на най-новата световна религия - религия, която вярва, че Бог е дарил човечеството със способността да победи болестите на съвременното общество, разкъсвано от раздори, безредици и агресия. Според Бахаулла - основателят на Бахайската вяра, всеки човек , изпълнявайки Божествената воля,може да развие духовните си качества, които допринасят за напредъка на цивилизацията. Бог действа в света, хармонията и мирът на народите са неизбежни.

303 стр., Цена: 8.00 лв

Бахайската вяра - раждането на една световна религия

Уилям С Хатчър и Джон Дъглас Мартин

Един труд за по-широк обхват на Бахайското религиозно учение с акцент върху кардиналната идея на Бахайската вяра за единството на човешкия род.Главното послание на Бахаулла е, че е дошъл денят за обединяване на човечеството в едно семейство. Той твърди, че Бог е задвижил историческите сили, които водят света към признанието на човешкия род като единство на отделни видове. Този исторически процес, в който според бахаите на тяхната вяра е отредена централна роля, ще доведе до раждането на всемирната цивилизация.

221 стр., Цена: 7.00 лв

Двери към свободата

Хауърд Колби Айвс

Писателят е утариански свещеник, който дълго и пламенно търсел духовно щастие. През 1912 г. в Ню Йорк той среща Абдул Баха и дълбоко се повлиява от Неговото магнетично въздействие. Пред читателя оживява образа на Абдул Баха, а неговото Послание - Посланието на Бахайската вяра, стига до всяко сърце. " Аз видях един човек, който външно като мен самия, живееше в объркания свят, но духовно без никакво съмнение живееше и се трудеше в онзи по-висш и истински свят... И което за мен е най-вдъхновяващ и насърчаващ факт - Той смяташе, че ти и аз...бихме могли да влезем и да се движим в този свят, ако поискаме.

254 стр., Цена: 7.00 лв

Принципи на бахайската администрация

Сборник

Книгата е предназначена за ползване от националните и местните духовни съвети, както и от отделни личности като ръководство по процедурни въпроси. Бахайското административно устройство е нещо фундаментално ново и различно от всичко онова, което който и да е пророк досега е установявал. То ще трябва да бъде разглеждано като истински образец на Новото световно устройство, чието предназначение е да обхване цялото човечество, когато настъпи времето за това. Към превода на българското издание е приложен Уставът на Бахайската общност в България, одобрен от Министерския съвет на Република България през 1993 г.

154 стр., Цена: 4.00 лв

Високата чест да бъдеш бахай

Сборник

Предназначена е за новите бахаи, но е полезна за всички, които са станали част от голямото семейство на бахаите от целия свят. Новият бахай, на когото предстои да живее по бахайските правила, има несъмнено много въпроси в своето радостно духовно пътуване. Тук читателят ще намери отговори на някои от тях и ще му помогне да започне своята лична роля в обществото, като споделя Посланието на Бахаулла с другите хора.Само така той ще изпита истинското щастие, което идва в отговор на Божия призив за участие в Неговото дело.

96 стр., Цена: 4.00 лв

Живот за Вярата

Мариана Еклесия

Появата на Бахайската религия в България след промените през 1989 г. се свързва с името на Анемари Крюгер, родена в Швейцария, живяла в Германия. Тя е внучка на известния швейцарски учен Август Форел, който след запознанството му с Бахайската религия и лично с Абдул Баха я приел и станал неин ревностен разпространител. Това е биографична книга за всеотдайността , любовта и предаността на една вдъхновена личност в пътя й да служи на Делото на Бахаулла. Далеч от дома си, от семейството си, тази жена "не живееше за Вярата, а тя живееше във НЕЯ.

182 стр., Цена: 6.00 лв

Свят в светлина

Хедър И. Нидерост

"Как човек очаква крайната цел на което и да е пътуване? С надежда и очакване. Така е дори с края на това земно пътуване..." Често гледаме на смъртта като на врата, затръшната пред лицата ни, отбягваме тази мрачна тема, а в същност смъртта е ново раждане, стъпка напред, колкото положителна, толкова и неизбежна. Книгата хвърля светлина върху следващия свят на съществуване и отстранява ужасния страх от смъртта.

40 стр., Цена: 3.00 лв

Списание "Бахаите"

Издание на Отдела за обществена информация на Бахайската международна общност. Разкрива принципите на Бахайската вяра, нейната история и

Издание на Отдела за обществена информация на Бахайската международна общност. Разкрива принципите на Бахайската вяра, нейната история и представители, дава статистически данни за разпространението й, както и нейната социална мисия за благоденствието на света.

89 стр., Цена: 7.00 лв

Пробуждане: История на Бабистката и Бахайската Вяра в Нейриз

Хюсейн Ахдие и Хилари Чапман

Книгата е вдъхновяващ разказ за жестоките религиозни гонения през 1850, 1853 и 1909 г., на които били подложени живеещите в град Нейриз, Иран, последователи на Баб и на Бахаулла. По това време гражданите на Нейриз, подбуждани от корумпираното, недобросъвестно мюсюлманско духовенство и правителство, подели няколко поредици от кръвопролитни атаки срещу бабистите, по-късно – бахаи, които живеели в града. Подобно преследване на бахаите продължава и в днешно време в съвременен Иран, но по по-коварен и изтънчен начин. Историята на бабистите и бахаите от Нейриз е напомняне за това, което може да се случи, когато се позволява на религиозния фанатизъм и параноя да заменят благоразумното мислене и толерантността.

351 стр., Цена: 10.00 лв