Новини

Празникът на Деветнадесетия ден

Хармония от богослужение, приятелство и демокрация

Централно събитие в живота на бахайските общности е Празникът на Деветнадесетия ден. Той се провежда веднъж на всеки деветнадесет дни и представлява редовното богослужение на местната Бахайска общност – но той съдържа и много други неща.

Отворен както за деца, така и за възрастни, Празникът на Деветнадесетия ден насърчава и поддържа единството на местната Бахайска общност. Въпреки че програмата му подлежи на адаптиране към широк диапазон от културни и социални нужди, празникът винаги съдържа три елемента – духовна (молитвена част), административна консултация и приятелско, неформално общуване. Така празникът съчетава религиозно богослужение с демократично управление и приятелско общуване на местно ниво.

Възможно е думата “празник” да навява асоциации за поднасянето на обилни ястия. Но това не е задължително. Действително се сервират храна и безалкохолни напитки, но общността трябва да се наслади на “духовен празник”, състоящ се от богослужение, в дух на приятелство и единство. Бахаулла подчертава важността на събирането на всеки деветнадесет дни, в началото на всеки Бахайски месец, “за да се свържат сърцата помежду ви”, дори ако не може да се поднесе нищо повече от чаша студена вода.

По време на молитвената програма се четат на глас избрани откъси от Бахайските писания. Следва дискутиране на общи проблеми, което дава на всеки бахай възможност да участва в решаване делата на общността и прави празника “арена на демокрацията в самите основи на обществото”. Празникът приключва с приятелско общуване между присъстващите.