Новини

Среща на един английски учен с Бахаулла
illumination

Това е неизменната Божия Вяра, вечна в миналото,   вечна в бъдещето.
—  БАХАУЛЛА

illumination

През 1890 г. известният ориенталист от университета в Кембридж Едуард Г. Браун се среща с Бахаулла. Е. Браун е единственият представител на Западния свят, който се е срещнал с Бахаулла и ни е оставил описание на преживяното.

“Никога няма да забравя лицето на този, когото видях, въпреки че не бих могъл да го опиша. Тези пронизващи очи гледаха така, сякаш четяха най-дълбоките глъбини на душата ти; сила и власт се излъчваха от това щедро чело... Нямаше нужда да питам в чие присъствие се намирам, докато се покланях пред човека, станал обект на отдаденост и любов, на които кралете могат да завиждат, а императорите всуе да въздишат!

Мек, изпълнен с достойнство глас ме помоли да седна и продължи: “Хвала на Бог, че сте пристигнал!... Вие сте дошъл да видите един затворник и изгнаник... Ние желаем само доброто на света и щастието на народите, а те ни считат за подбудител на борби и бунтове, заслужаващ затворничество и изгнание…Тези борби, това кръвопролитие и разногласие трябва да престанат и всички хора да станат един род и едно семейство... Нека човек се гордее не с това, че обича страната си, а по-скоро с това, че обича човешкия род.”