Новини

Нов възглед за бъдещето на човечеството

Обнадеждаващият и в същото време прагматичен възглед за бъдещето е един от признаците, които най-ярко отличават членовете на световната Бахайска общност. Вместо да изпитват страх пред бъдещето, бахаите по цял свят изграждат едно ново миролюбиво световно общество върху принципите на справедливост, безкористен просперитет и непрестанно усъвършенстване. По този начин те работят за осъществяването на вечния човешки стремеж към мир и всеобщо благосъстояние, в епоха, в която човечеството е достигнало по-висока степен на зрялост. Бахайската вяра ни дава убеденост в способността ни да изградим едно ново общество въз основата на сътрудничество, взаимно доверие и откровена грижа за другите хора. Бахаите наистина вярват, че човечеството е готово за времето, в което "световният мир е не само постижим, но и неизбежен".

Върху принципите, които отличават съвременната Бахайска общност ще се гради  и бъдещото човешко общество:

На първо място е единството. Единството е врата към бъдещето на един свят, който все-повече осъзнава, че днес разединението е основен източник на заплахи и страдания. Националистични, религиозни и етнически конфликти противопоставят  хората по цял свят до такава степен, че  работата по изграждането на взаимност и разбирателство е крайно спешна задача. Бахаулла казва: "Толкова силна е светлината на единството, че тя може да освети цялата земя".

На второ място след единството в общността, създадена от Бахаулла, е всеобхватността. В тази общност всеки е приет добронамерено, без оглед на каквито и да било различия по отношение на пол, раса, класа, образование и материален просперитет. Включвайки хора от над 2100 етнически и расови групи и племена, Бахайската общност е най-всеобхватната и разнообразна, организирана общност в света. Самото й съществуване е гаранция за изграждането на модел за мирен живот.

На трето място е новият поглед върху сбора от нравствени качества, които са необходими за развитието на една световна цивилизация. Висок е общественият дух сред бахаите, където всеки отделен човек има доверието на общността, където всеки отделен човек е вътрешно подтикван от морални норми, изграждани не само чрез закони и обучение, но и посредством Божията подкрепа. Това е основата на етиката, която ще напътства човешкият род, когато се сблъсква с предизвикателствата в следващия етап от общественото развитие. Състоянието на бахайските общности по цял свят доказва, че такава трансформация в моралното поведение е напълно възможна.

Механизмът за усъвършенстване на способността за колективно мислене и решение е четвъртия принцип на развиващата се световна цивилизация. Човек ще намери в Бахайската общност един уникален модел за вземане на решения. Освен че е демократичен в подхода си, той включва всеки индивид поотделно и колектива като цяло, избягвайки фанатичния спор и конфликното разделение в противоположни позиции. Бахайската администрация на всяко едно ниво - местно, регионално, национално и световно - функционира въз основа на този модел.

Петият принцип се изразява в искрения стремеж към разглеждане на проблемите в човешкото общество. Бахайската общност е готова да сподели своите постижения в сферите на социалното и икономическото развитие. Заедно с местните хора по цял свят днес бахаите са ангажирани в над 1500 проекта в сферите на здравеопазването, селското стопанство, образованието и опазването на природата. Целта на тези проекти не е доставянето на продукти и услуги, а осигуряването на подкрепа и насърчаването на местните хора да развиват собствените си способности. В основата на всички тези усилия е непоколебимото съзнание, че всяка една култура, всеки един член от човешкото общество притежава неповторимо наследство и се нуждае от възможност за принос в световната общност.

Същото съзнание и силна воля помогат на бахаите да устоят на непрестанните вълни от преследвания и страдания в Иран, люлката на тяхната Вяра. От 1979 г. до днес над 200 бахаи бяха убити там заради тяхната религия. Същият този силен дух допринася и за систематичния растеж и укрепването на Бахайската вяра из целия свят. Десетки хиляди обикновени хора доброволно понасят лишения за постигането на тази цел, вдъхновени от обичта си към Бахаулла. Благодарение на тази сила Бахайската общност от над 5 милиона последователи прерасна във втората най-широко разпространена религия в света.

Начинът, по който бахаите черпят сили от източника на разум и вяра, сили, необходими за приемане на предизвикателствата, представлява един изключителен модел за бъдещето на човешката цивилизация. Бахаулла изтъква, че способността да разсъждаваме е най-големият Божи дар за човечеството, способност, която постоянно се развива със съзряването на бахайските административни институции. Хаосът и деградацията в съвременното общество няма да бъдат преодолени докато не се постигне пълна хармония между науката и религията.

Бахаите вярват, че тяхната общност е образец за една бъдеща човешка цивилизация и изброените дотук принципи са дарени на съвременното човечество от Бахаулла. Те са значими напътствия не само за бахаите, но и за всеки човек, живеещ на тази планета. Това убеждение е източникът на вдъхновение за бахаите, неуморно работещи за практическото изграждане на обнадеждаващия им възглед за бъдещето.