Новини

Личен морал

ВЪПРЕКИ ЧЕ СА ПРОГРЕСИВНИ, БАХАЙСКИТЕ УЧЕНИЯ ЗА ЛИЧНИЯ МОРАЛ НЕ ТЪРПЯТ КОМПРОМИСИ 

Бахайските учения за морала на индивида започват с идеята, че има само един Бог. Въпреки че религиозните учения, отнасящи се до обществото, трябва да се променят, за да отговарят на нуждите на епохата, има някои основни морални и етически учения, които са общи за всички религии. Бахаите съзнават, че тези учения са от жизненоважно значение за щастието и благоденствието на човешката раса и съответно не подлежат на промяна.

Моралният кодекс на Десетте Божи заповеди, с тяхното заклеймяване на убийството, изневярата, кражбата, лъжата, алчността и незачитането на родителите, може да бъде открит във всички религии. По подобен начин, заповедите, които определят взаимоотношението на отделната личност с Бог, постепенно са били проявени в поредицата от Божествени откровения. Бахаулла препотвърждава тези закони и ги допълва. Той не само осъжда убийството и лъжата, но и особено порицава злословенето и клеветничеството. Хазартът, физическото насилие и нарушаването на частната собственост също се заклеймяват, както и употребата на алкохолни напитки и наркотични вещества (освен предписаните с медицинска цел).

Честността и благонадеждността се възхваляват в Бахайските писания. “Благонадеждността е най-широката врата към спокойствието и сигурността на хората”, пише Бахаулла. “Наистина, сигурността на всяко дело е зависела и ще зависи от нея.”

Въпреки че непрестанно изменящият се морален климат в света е довел при някои до отхвърляне или модифициране на историческия Божи морален кодекс, бахаите вярват, че едно непредубедено проучване на съвременните условия неизбежно води до заключението, че обществото само ще страда, ако не се съживи чувството за човешки морал. Световната корупция сред бизнес и правителствените среди, епидемията от болести, предавани по полов път и упадъкът на семейния живот дават конкретни примери за нуждата от висок стандарт на индивидуално човешко поведение.