Новини

Бахайският световен център
illumination

Затъмни ли се лампата             на религията,   ще настъпят хаос и объркване и светлините на честността, на справедливостта, на спокойствието и мира ще престанат          да блестят.
—  БАХАУЛЛА

illumination

Преди възнесението Си Бахаулла посочва, че Световният център на Вярата, основана от Него, ще бъде в района на Хайфа/Акка в северната част на днешен Израел. Тук в наше време се намира духовният и административен център на Бахайската вяра.

Гробниците както на Бахаулла, така и на Баб също се намират тук. Позлатеният купол на Храма на Баб може да се види на склона на планината Кармел в Хайфа, а гробницата на Бахаулла лежи точно отсреща през залива, в Бахджи, северно от Акка. Разположени сред разкошни градини, тези два храма са свещените места за всички бахаи по света.

Административният център на Бахайската вяра се намира в Хайфа. Разположен сред градини на хълма Кармел, точно над Храма на Баб и на връхната точка на пътека с формата на арка, е Световният дом на справедливостта, Международният управителен съвет на Бахайската вяра. Над 600 бахаи от над 60 страни на света работят тук и ежеминутно се грижат за делата на Световната бахайска общност.

От Хайфа се обменя информация с националните бахайски общности; разпространяват се международни планове; наблюдават се проекти за социално-икономическо развитие; събират се и се поддържат статистики; поясняват се закони и се управляват международните фондове. Има и сграда на Международния архив, в която се съхраняват текстове и предмети, асоциирани с историята на Вярата – особено с живота на Баб, Бахаулла и Абдул Баха.

С разрастването на Вярата и нейните дейности нараства и нуждата от нови сгради и структури в Световния център. През 2001 г. приключи работата по две нови административни сгради - сградата на Международния учебен център и на Центъра за изучаване на текстовете.

terraces.jpg

Терасите и Храмът на Баб

Сградата на Международния учебен център е работно място на деветима от назначените съветници, които служат заедно в помощ на Световния дом на справедливостта, напътствайки световната бахайска общност чрез мрежа от свои колеги съветници, които живеят и работят по цял свят.

Центърът за изучаване на Текстовете е дом на институция от учени, чиято роля е да проучват свещените Бахайски писания, да превеждат текстовете, да съставят сборници и да подготвят помощни коментари за съответните нужди.

Деветнадесет градини-тераси, завършени през 2001 г., обкръжават храма на Баб и разкриват представата на бахаите за красота, хармония и мир. Сравнявани от посетителите с известните градини от миналото – градините на Версай или древните Висящи градини на Вавилон, терасите се простират на повече от километър по склона на планината Кармел, преобразявайки лицето на мястото, отдавна известно като “Свещената Божия планина”.

Завършването на проектите на планината Кармел, които струваха над 250 милиона щатски долара, издигна Вярата до нов етап на известност по света. Градините и сградите са проектирани да популяризират бахайските идеи за хармония, единство и мир. Всяка година, хиляди поклонници от цял свят идват тук за молитва и медитация в храмовете, както и за да посетят бахайските свещени места в областта на Хайфа/Акка. Тази красота вдъхновява поклонниците. Събирането на бахаи от цял свят стимулира социалното общуване сред членовете на световната бахайска общност.