Новини

Жените ─ абсолютно равноправие
illumination

Жените и мъжете са били и винаги ще бъдат равни в Божиите очи.
—  БАХАУЛЛА

illumination

За първи път в историята Основателят на световна религия изрично завява, че жените и мъжете са равнопоставени. В Бахайските писания се казва също така, че:

  • Когато възможностите и средствата за получаване на образование са ограничени, момичетата са с предимство пред момчетата
  • В бахайското семейство не доминира нито съпругът, нито съпругата.
  • Всяко привидно неравенство в способностите на жените и мъжете се дължи единствено на липсата на образователни възможности, които досега са били ограничавани за жените.

В отговор на тези принципи бахайските общности по цял свят работят за издигане ролята на жените. Това става чрез подобряване на образованието, до което жените имат достъп, като се създават комитети за насърчаване на равнопостаеността или се устройват широки дискусии за ролята на жените в живота на общността. Въпреки че темпото на развитие във всяка страна и регион зависи от историческите фактори и местните традиции, една важна статистика, която показва нивото на прогрес, е високият процент жени, които биват избирани в бахайски ръководни институции на национално ниво в сравнение със сходни граждански и политически институции в съответната страна.

НЕ МОЖЕТЕ ДА СПРЕТЕ еманципацията НА ЖЕНИТЕ!

Един от най-вдъхновяващите епизоди в ранната бахайска история е свързан с великата персийска поетеса Тахере – една от ранните радетелки за правата на жените, която предпочита да пожертва живота си, пред това да се откаже от своята вяра. Родена като Фатима Браргани във видно религиозно семейство през 1814 г., Тахере еизключителна жена за времето и мястото, където живее. Тя получава високо образование и си спечелва завидна репутация със своите научни постижения и поезия. Когато научава за Вярата на Баб през 1844 г., тя се превръща в една от Неговите първи последователни и пламенни защитници.

Въпреки че много хора на Запад смятат, че съвременното движение за правата на жените започва в САЩ, ерудирани историци признават Тахере (чието име означава “Чистата”) за една от най-ранните боркини за тези права. Смела и безстрашно изразяваща убежденията си, тя не позволява на социалните диктати на обществото да й попречат в разкриването на нейния идеал. Чрез делата си тя открито провъзгласява равноправието на жените и мъжете. Нейният живот и пример са се превърнали в източник на вдъхновение за жени и мъже по цял свят.

Тя плаща ужасна цена за своите дръзки действия. Бива затворена за известно време от своя съпруг, който се противопоставя на убежденията й. По-късно е  лишена от свобода по заповед на правителствени функционери, които били разтревожени от нейния успех в спечелването на последователи за Вярата на Баб. Последните й думи, изречени преди да бъде екзекутирана от войниците, ясно определят бъдещето: “Можете да ме убиете, когато пожелаете, но не можете да спрете еманципацията на жените!”.