Новини

Молитва и медитация

За бахаите целта на живота е да опознаем и обикнем Бога и да се развием духовно. Молитвата и медитацията са основни инструменти за духовното развитие.

Самият Бахаулла е написал стотици молитви. Разкрити са общи молитви, за изцеление, за духовно развитие, за справяне с трудностите, за брак и семеен живот, за живота в общността и за цялото човечество.

Бахаулла е предписал на Своите последователи да казват една от трите “задължителни молитви” всеки ден. Най-кратката от тези молитви се състои едва от няколко изречения, но говори много за взаимоотношението между Бога и човека. Ето нейният текст:

prayers.jpg

Свидетелствам, о, Боже мой, че си ме създал, за да Те позная и да Ти се прекланям. Признавам в този миг безсилието си и Твоето могъщество, бедността си и Твоето богатство. Няма друг Бог освен Теб, Помощта в Беда, Себесъщния.

Терминът “задължителна” означава за бахаите осъзнаването, че хората имат някои духовни задължения спрямо Бог. Бахаулла ни насърчава да размишляваме в края на всеки ден за поведението си и своите дела, като не ни предписва конкретен начин на медитация. Всеки човек има свободата да избира своята предпочитана форма на медитация.