Новини

Бахаите и политиката

Неучастие в тяснопартийна политическа дейност 

Бахайските учения изискват бахаите да се подчиняват на гражданското правителство и на законите на страната, в която живеят. Бахаите могат да приемат непартийни правителствени постове или назначения, но те не участват в партийна, тяснополитическа дейност – включително в обсъждането на конкретни кандидати или партии. Като отделни личности обаче те са свободни да гласуват съгласно своята съвест в граждански избори.