Новини

Свети места в Бахайския световен център
bahjientrance.jpg

Вход към Гробницата на Бахаулла близо до гр. Акка в Израел

23_bahjiaerial_albatross.jpg

Най-святото място за бахаите – Бахджи, където са положени тленните останки на Бахаулла. Заобиколено от градини, това място се посещава от хиляди поклонници и представители на обществеността всяка година. Притегателна точка за тях е малката градинска къщичка, вдясно от главната къща, където са погребани тленните останки на Бахаулла.


34-shrine2.jpg

За бахаите Храмът на Баб е второто най-свещено място в света, място  за пламенни молитви и медитация. Наскоро завършените терасовидни градини по склоновете на планината Кармел предлагат внушителен пейзаж на красота и хармония - духовни качества, които бахаите  по цял свят издигат на висота.

47-pilgrims.jpg

Поклонници бахаи посещават Храма на Баб.

87-shrine-and-terraces.jpg

Тези прекрасни тераси по възвишенията на планината Кармел бяха завършени през 2001 г. Простиращи се на близо километър по склоновете на планина, считана за свещена както в юдаизма и християнството, така и в Бахайската вяра, те опасват Храма на Баб, вторият най-свещен монумент в Бахайския свят. С обширни градински площи и поддържащи разнообразие от растения от целия регион, 19-те тераси са отворени за обществеността и вече са спечелили възхищението на специалистите по архитектура и градински пейзажи. Бахаите вярват, че тяхното завършване отбелязва нов етап в растежа и развитието на Вярата, отразявайки красота и величие, подобаващи на нейното глобално разрастване и посветеност на най-извисени морални принципи.