Новини

Независима религия

В миналото някои учени са наричали Бахайската вяра “секта” на исляма поради факта, че нейният Основател и ранните последователи са произлезли от ислямски общности.

Днес учените специалисти по религии признават, че горното твърдение би било равносилно на това да наречем християнството “секта” на юдаизма, а будизма “деноминация” на индуизма.

Въпреки че Исус Христос наистина е роден като юдей, а Буда аналогично израства в социален ред, определен от индуизма, религиозните учения на тези две Божии проявления отиват далеч отвъд простото интерпретиране на религиозните системи, сред които Те възникват.

По подобен начин Бахаулла полага напълно нови духовни основи. Неговите писания представляват независима Свещена книга, а делото Му надвишава мащаба на религиозния реформатор. Ето какво отбелязва историкът Арнолд Тойнби през 1959 г.:

“Бахайството е независима религия, на равна нога с исляма, християнството и всяка друга призната световна религия. Бахайството не е секта на друга религия; то е отделна религия и има същия статут като другите признати религии.”