Новини

Честване на Световния ден на религиите

Неделя, 20 януари 2019 г., 17:00-19:00 ч. Музикален център „Борис Христов“,  София, ул. „Цар Самуил“ №...
Още...

Връзки

Допълнителни ресурси в интернет, свързани с Бахайската Вяра:

 

Bahá’í Research - бахайски писания на български с възможност за търсене по думи и фрази

Бахайската Вяра: страница на Бахайската международна общност

За Бахайската Вяра

Бахайска справочна библиотека

Световна общност: страници на бахайски национални общности

Животът на Бахаулла - фотографски очерк

Бахаулла - Неговите Писания и историята на Неговия живот, Неговите учения и Неговото положение

"Една страна": тримесечно издание на Бахайската международна общност

Световна бахайска новинарска служба

Бахайска фотографска агенция

Отдел към ООН на Бахайската международна общност

Институт за изучаване на глобалното благоденствие

Указател за бахайски събития в Европа

Европейски бахайски бизнес форум

Международен форум за опазване на околната среда

The Five Year Plan, 2011-2016: Summary of Achievements and Learning