Новини

Бахайски символи
ninestar.gif  embgreat2.gif  the_greatest_name.gif
  

Една семпла звезда с девет лъча обичайно се използва от бахаите като символ на тяхната Вяра. Числото девет е значимо в Бахайското откровение. Девет години след Декларацията на Баб в Шираз Бахаулла получава Откровение за своята Мисия в затвора в Техеран. Девет, като най-голямото едноцифрено число, символизира завършеността. Тъй като Бахайската вяра твърди, че е апогеят на очакванията на всички предходни религии, този символ, по начина, използван в Бахайските молитвени домове с девет страни, отразява това чувство на осъщественост и завършеност.

Особено ценени от бахаите са калиграфски варианти на думата Баха (което на арабски език означава "Слава"), известна като Най-великото име, под което се разбира Бахаулла. Освен това по този начин се представят символично трите нива на съществуването, които са взаимно свързани - Светът на Бога, Светът на Откровението или Божиите проявления и Светът на сътворението (хората). В тази категория е вторият символ, който се гравира на лични пръстени и върху сгради за посочване на тяхната бахайска идентичност.

Друга калиграфска форма на Най-великото име включва призив на арабски “Я, Баха-ул-Абха!”, което означава “О, Слава на Най-Славния!”. Той се излага в бахайски домове и центрове на бахайска дейност.