Новини

Нов календар

Както всяка нова религия така и Бахайската вяра e въвела свой календар. Бахайският календар започва на 21 март, денят на пролетното равноденствие и разделя годината на деветнадесет месеца, всеки с по деветнадесет дни. В бахайската година има девет свещени дни, през които бахаите преустановяват работа, за да отбележат различни събития от историята на Вярата, като Рождението на Бахаулла и Мъченическата смърт на Баб. Провъзгласяването на Откровението на Бахаулла се празнува по време на дванадесетдневен празник, известен като Резван, в края на април и началото на май. С разделянето на годината на деветнадесет месеца, остават четири междукалендарни дни. Тези дни се падат в края на месец февруари и се празнуват като време за веселие и благотворителност, наричано Аям-е-ха.

calendar1.gif

calendar2.gif