Новини

Брак и семеен живот

Бахаите знаят, че семейството е основна единица на обществото. Ако този жизненоважен градивен блок не е здрав и единен, не е възможно и самото общество да бъде здраво и обединено. Моногамният брак между мъж и жена стои в основата на семейния живот.

Бахаулла казва, че семейството е “крепост на просперитета и спасението”. В Бахайските писания се посочва, че брачните партньори трябва да се стремят да бъдат “любящи другари и обединени един с друг в настоящето и вечността”.

Бахаите разглеждат подготовката за брачния съюз като жизненоважен елемент в осигуряването на щастливо семейство. Процесът на подготовка включва задълбочено взаимно опознаване на характерите и изискване родителите на всеки от двамата (дори и когато единият не е бахай) да одобрят избрания партньор. След като желаещите да сключат брак са направили своя избор, те го споделят със своите родители, които имат както правото, така и задължението да претеглят фактите и да преценят дали да дадат съгласие или не за този брачен съюз.

Бахаите вярват, че това изискване помага за запазване на единството в брака и в рамките на разширената фамилна структура. Както предишните Божии пратеници, Бахаулла учи своите последователи да уважават родителите си. Получаването на родителско разрешение за сключване на брак потвърждава важността на връзката между дете и родител. Тя помага за създаването на подкрепяща мрежа от родители за новото семейство.

КЛЕТВА И СКРОМНА ЦЕРЕМОНИЯ

32_weddingkorea.jpg

Бахайската брачна церемония е много семпла и подлежи на всякакво културно интерпретиране. Показано е семейство бахаи - младоженци в Корея, облечени в традиционни костюми.

Щом се получи родителското разрешение,  се провежда съвсем скромна брачна церемония. В присъствието на двама свидетели, одобрени от Местния духовен съвет, който е местното бахайско управително тяло, двойката произнася следния стих: “Всички ние, наистина, ще се подчиняваме на Божията воля”. За бахаите тази простичка клетва да се живее според Божията воля включва всички ангажименти, асоциирани с брака, като обещанието за любов, почит и грижа към брачния партньор, независимо от физическо здраве или материално благосъстояние; обета да споделят един с друг и да си служат взаимно.

Освен тези прости изисквания, бахаите са свободни да решават какъв тип сватбено тържество да имат. В зависимост от личните вкусове, възможностите на семейството и културния им произход, бахайските церемонии могат да бъдат съвсем скромни или пищни, включвайки четенето на молитви и откъси от Бахайските и световните Свети писания, най-разнообразни жанрове музика, танци, храна и празнуване.

Брачната клетва се смята за свещена в Бахайската вяра. От двамата партньори се очаква да бъдат верни един на друг.

Акцентът, който Бахайската вяра поставя върху равенството на жените и мъжете, както и насърчаването на консултацията като средство за разрешение на проблемите, означава, че ролите на съпруга и съпругата в бахайския брак не са традиционни. Жените са свободни да развиват професионалната кариера, която ги интересува, а от мъжете се очаква да поемат своя дял от домакинските задължения и отглеждането на децата.

Бракът между представители на различни раси се насърчава в Бахайските писания, което е доказателство за същинското единство на човешката раса.

РАЗВОДЪТ Е ПОЗВОЛЕН, НО Е НЕПРИЕМЛИВ

Ако един бахайски брак не провърви, развода е позволен, но той е неприемлив. Ако бахаите решат да изберат пътя на развода, те трябва да прекарат поне една година, като живеят разделени и се опитват да се помирят, да разрешат противоречията помежду си и да постигнат отново хармония във взаимоотношенията си. Ако след тази година те все още желаят да се разделят, разводът им се дава според изискванията на съответния граждански закон. Тази “година на търпение”, както е известна сред бахаите, протича под напътствието и наблюдението на Местния духовен съвет.

Основната цел на бахайския брак – освен физическата, интелектуалната и духовната дружба – са децата. Бахаите гледат на възпитанието на децата не само като на източник на голяма радост и награда, но и като на свещено задължение. “Влизайте в брачен съюз, о, хора”, е повелил Бахаулла, “за да произлезе от вас човек, който да ме споменава сред моите слуги. Това е Моята повеля към Вас, придържайте се здраво за нея като помощ за самите вас.”

Докато заявяват твърдо, че жените трябва да имат пълно равноправие с мъжете, ученията на Бахаулла изрично признават и вродените разлики между дамската и мъжката натура – физически, както и емоционални. Бахаите съзнават, че майката играе специална роля в ранното възпитание на децата – особено през първите няколко години от живота на детето, когато се формират основните ценности и психологически характеристики на личността.

Тъй като бахаите вярват, че душата се заражда в момента на зачатието, родителите се молят за благоденствието на нероденото дете, докато то все още е в утробата. Образованието, като цяло, и бахайското образование, в частност, е от върховно значение в бахайските семейства. От най-ранни години децата се насърчават да развиват навика да се молят и медитират и да придобиват знания, както интелектуални, така и духовни.