Новини

Консултацията

Групово вземане на решения

illumination

Небосклонът на божествена мъдрост е осветен от двете светила на консултацията и състраданието. Съветвайте се заедно по всички въпроси, доколкото консултацията е лампата на ръководството, която води по пътя и дарява разбиране.
—  БАХАУЛЛА

illumination

Административните институции на Бахайската вяра на всички нива използват отличителен метод за безконфликтно вземане на решения, известно като “консултация”.

Принципите на консултацията са изложени в Писанията на Бахаулла. Като начин за стигане до консенсус и проучване на истината, те имат потенциал за широко приложение. Всъщност бахаите са установили, че консултацията е полезна във всяко поле на действие, където се изисква групово вземане на решения и сътрудничество. Тези принципи се използват не само от самите институции на Вярата, но и в бизнес начинания, ръководени от бахаи, в бахайски училища и във всекидневното вземане на решения в бахайските семейства.

В същността на консултацията е стремежът да се изгради консенсус по начин, който обединява различните групи, вместо да ги разединява. Тя насърчава разнообразието на мнения и цели да контролира борбата за власт, която е толкова обичайна в традиционните системи за вземане на решения.

Бахайската консултация се основава на следните принципи:

  • Нужно е да се събере информация от възможно най-широк брой източници и да се търсят различни гледни точки. Това може да означава да се потърси мнението на специалисти – като адвокати, лекари или учени. Би могло да означава да се потърси информация извън традиционните специалности или да се вземат предвид мненията на членове на общността от най-разнообразен произход.
  • По време на обсъжданията участниците са насърчават да бъдат възможно най-откровени и искрени, като в същото време проявяват интерес към мненията на другите. Лични атаки, категорични ултиматуми и недобросъвестни изявления не се допускат.
  • Когато се изложи дадена идея, тя се приема не като лична, а като собственост на групата. Въпреки че тази концепция звучи елементарно, тя е може би най-същественият принцип на консултацията. Така всички идеи престават да бъдат собственост на дадена личност или подгрупа. Когато този принцип се прилага, той насърчава тези идеи, които възникват от искреното желание да се служи на благоденствието на общността, за разлика от идеите, породени от желанието за лично изтъкване или изграждане на изборен имидж.
  • Групата се стреми да постигне единодушие, но е възможно да се използва и вот на мнозинството за постигане на заключение и вземане на решение. Веднъж щом е взето решение, жизненоважно е за цялата група да действа за изпълнението му в единство – независимо дали всички са подкрепили решението или не.

47_consultguyanar.jpg

В този смисъл при консултацията няма “доклад на малцинството” или “мнение на опозицията”. Вместо това бахаите вярват, че правотата или погрешността на дадено решение ще станат явни в процеса на неговото прилагане – но само ако групата, взела решението и общността като цяло, го подкрепят добросъвестно.

Тази ангажираност дава сигурност, че ако решение или проект пропаднат, проблемът е бил в самата идея, а не в липсата на подкрепа от общността или в твърдоглавите действия на опонентите.

Този принцип отново се базира на осъ-знаване силата на единството. Синът на Бахаулла, Абдул Баха, е казал, че бахаите трябва винаги да се стремят да постигнат съгласие по даден въпрос:

“Ако са съгласни по дадена тема и грешат, това е по-добре, отколкото да са в несъгласие и да са прави, защото тази разлика ще доведе до разрушаване на божествените основи. Ако една от страните е права и останалите проявят несъгласие, това ще доведе до хиляди беди; но ако те са в съгласие и двете страни грешат, в това единство истината ще се разкрие и грешката ще бъде изправена.”