Новини

Поздравление на директора на Дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет - Емил Велинов


Още...

Поздравления за бахайските общности по света

Обединено кралство, Тереза Мей, министър-председател: "Аз съм въодушевена да изпратя на Бахайските общности в Обединеното кралство моите...
Още...

Как бахаите набират средства
overflowing.jpg

Бахаулла е забранил приемането от външни източници на каквито и да е средства, които ще бъдат използвани изцяло за бахайски цели. В съответствие с това предписание бахайските институции се издържат изцяло от регистрираните членове на Бахайската вяра.

Бахаите са насърчавани редовно да даряват в своите местни и национални фондове. Местните и националните финансови въпроси обичайно се обсъждат на всеки Празник на Деветнадесетия ден. Всички индивидуални дарения в тези фондове са напълно доброволни и поверителни.