Новини

Честване на Световния ден на религиите

Неделя, 20 януари 2019 г., 17:00-19:00 ч. Музикален център „Борис Христов“,  София, ул. „Цар Самуил“ №...
Още...

Как бахаите набират средства
overflowing.jpg

Бахаулла е забранил приемането от външни източници на каквито и да е средства, които ще бъдат използвани изцяло за бахайски цели. В съответствие с това предписание бахайските институции се издържат изцяло от регистрираните членове на Бахайската вяра.

Бахаите са насърчавани редовно да даряват в своите местни и национални фондове. Местните и националните финансови въпроси обичайно се обсъждат на всеки Празник на Деветнадесетия ден. Всички индивидуални дарения в тези фондове са напълно доброволни и поверителни.