Новини

Световен ден на религията

ПОКАНА / Световен ден на религията Национален дом на науката и техниката, ул. Раковски 108    19 януари, неделя, 16:00 - 18:00...
Още...

Как бахаите набират средства
overflowing.jpg

Бахаулла е забранил приемането от външни източници на каквито и да е средства, които ще бъдат използвани изцяло за бахайски цели. В съответствие с това предписание бахайските институции се издържат изцяло от регистрираните членове на Бахайската вяра.

Бахаите са насърчавани редовно да даряват в своите местни и национални фондове. Местните и националните финансови въпроси обичайно се обсъждат на всеки Празник на Деветнадесетия ден. Всички индивидуални дарения в тези фондове са напълно доброволни и поверителни.