Новини

Социални и морални принципи

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БАХАЙСКАТА ВЯРА:

 • Единство на човечеството
 • Равнопоставеност между жените и мъжете
 • Изкореняване на предразсъдъците
 • Отстраняване на крайностите на бедност и богатство
 • Независимо проучване на истината
 • Всеобщо образование
 • Религиозна търпимост
 • Хармония между наука и религия
 • Световна федерация на народите
 • Всеобщ допълнителен език

Бахаите се стремят да поддържат висок морален стандарт.

Бахаулла подчертава важността на:

 • Честността
 • Благонадеждността
 • Целомъдрието
 • Службата на хората
 • Чистотата на мотивите
 • Щедростта
 • Делата пред думите
 • Единството
 • Работата като форма на богослужение

Бахаите следват моралния кодекс на Десетте Божи заповеди, както и нещо повече.

Бахаулла забранява:

 • Убийството
 • Кражбата
 • Лъжата
 • Изневярата и извънбрачните връзки
 • Хазарта
 • Алкохолните напитки
 • Наркоманията
 • Клюкарството и злословието