Новини

Колко бахаи има по света?

Точното изчисляване на броя последователи на която и да е световна религия, е трудна и комплексна задача. В някои райони на света религиозно преследване или правителствен натиск могат да окажат влияние на отделни вярващи да не се идентифицират като такива. В други райони лошите комуникации или пътища правят трудно събирането на информация.

По тези причини лицата, ангажирани с преброяването на религиозни последователи, често трябва да разчитат на събиране на непреки данни, като статистически проучвания, социологически изследвания, прогнози за нарастване на населението и ориентировъчни правителствени изчисления на етнически, културни и религиозни малцинства.

Изчисляването на броя на бахаите е още по-сложно поради факта, че мнозинството бахаи живеят в развиващия се свят и имат разнообразен културен и религиозен произход, така че понякога биват неправилно преброявани.

Като имат предвид тези трудности и с желание за максимална точност, демографите в Световния бахайски център са консервативни при преброяване на бахаите по света. По тяхно мнение, последните данни сочат, че сега в света има около пет милиона бахаи.

Консерватизмът на тяхната методология става очевиден, когато бахайските статистики се сравнят с други проучвания. Всяка година например, “Енциклопедия Британика” публикува таблица на демографските статистики. Според Годишния справочник на “Енциклопедия Британика” за 2003 г. бахаите по света през 2002 г. са били 7 406 000.

Независимо от метода на преброяване, темпото на растеж на Бахайската вяра е високо в сравнение с това на другите големи световни религии.

Според второто издание на Световната християнска енциклопедия, публикувано през 2001 г. и смятано за най-авторитетния източник на религиозни демографски данни Бахайската вяра се е разраствала със среден темп от 2.28 % през деветдесетте години на двадесети век.

06_spread-converted.gif