Честване на Световния ден на религиите

Неделя, 20 януари 2019 г., 17:00-19:00 ч.

Музикален център „Борис Христов“, 

София, ул. „Цар Самуил“ № 43

World Religion Day
Световен ден на религиите